Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Επιβεβαίωση από Νομάρχη

Σχετικά με τα όσα αναφέραμε για τον πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ - 2

Αλεξάκος: «Σημαντικό πρόγραμμα για το Νομό μας»

Σημαντική η υστέρηση των πληρωμών παρά τα συνεχή αιτήματα της Νομαρχίας


Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου
Εκδότης της εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Επιβεβαίωση είχαμε χθες με τον ποιο επίσημο τρόπο και μάλιστα με ανακοίνωση του Νομάρχη Καρδίτσα Φώτη Αλεξάκου, στα όσα γράψαμε την περασμένη Τρίτη για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠΝΑ-2), μετά τις πομπώδεις ανακοινώσεις του Προέδρου της βουλής κ. Σιούφα,.
Συγκεκριμένα, είχαμε αναφέρει ότι για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και οι εξαγγελίες, με τον ρυθμό που προχωράει η χρηματοδότηση θα χρειαστούν άλλα 15 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

κε Διευθυντά

Με αφορμή την υπογραφή της αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος ΕΑΠΝΑ – 2 από 42.200.000 € σε 57.200.000 € και για τη σωστή ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού παραθέτουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την πορεία υλοποίησης αυτού.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΑΠΝΑ-2


Στο νομό Καρδίτσας για την περίοδο 2004-2009 υλοποιείται το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠΝΑ-2) ως συνέχεια του ΕΑΠΝΑ-1 της περιόδου 1997-2003.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και μελετών του προγράμματος ανέρχονταν μέχρι πρότινος στο ύψος των 42.200.000,00€ ενώ με την τροποποίηση που υπογράφτηκε στις 31-07-2009 από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε κατά 15.0000.00,00€ και ανέρχεται σε ότι αφορά τα έργα στο ύψος των 55.296.000,00€ ενώ σε ότι αφορά τις μελέτες ανέρχεται στο ποσό των 1.904.000,00€. Η αύξηση προήλθε μετά από απόφαση και αίτημα του Νομαρχιακού Συμβουλίου και συνεργασία του Νομάρχη με τον Γ.Γ. της Περιφέρειας, το Υπουργείο Οικονομικών και την αποφασιστική συμβολή του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Δ. Σιούφα.

Αύξηση του ορίου πληρωμών του προγράμματος έτους 2009

Οι πραγματικές μεταβιβάσεις από την αρχή του προγράμματος μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ύψος των 19.900.000 (17.670.000,00€ μέχρι τέλους του 2008 και 2.230.000,00€ εντός του 2009), ενώ το όριο πληρωμών για το 2009 ανέρχονταν για έργα (ΣΑ Ε306) στο ποσό των 4.500.000,00€ και για μελέτες (ΣΑ Μ306) στα 800.000,00€.
Λόγω της δυνατότητας υψηλής απορρόφησης καθώς και για την στήριξη της απασχόλησης την συγκεκριμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης, ζητήσαμε με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, παράλληλα με την αύξηση του προϋπολογισμού και τον διπλασιασμό του ορίου πληρωμών (από 4.500.000,00€ σε 9.000.000,00€ για το έτος 2009) - η οποία εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση - ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των ήδη δημοπρατημένων έργων και η δημοπράτηση των νέων οριστικά ενταγμένων έργων και μελετών.

Συμπερασματικά σε ότι αφορά το πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ-2.

Το 2° Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν.Α. Καρδίτσας (ΕΑΠΝΑ-2) είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό πρόγραμμα για το Νομό μας με μεγάλη συμβολή στη βελτίωση των οδικών υποδομών και την κατασκευή του Διοικητηρίου. Βρίσκεται δε σε πλήρη εξέλιξη, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική κυρίως στον τομέα των έργων, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ενώ αρχίζει σύντομα η κατασκευή του Διοικητηρίου και δυο (2) έργα έχουν ωριμάσει και δημοπρατούνται την επόμενη περίοδο. Τέλος, έχει δρομολογηθεί η ανάθεση του συνόλου των μελετών του προγράμματος.
Η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος από 42,2 εκ. € σε 57,2 εκ € είναι αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το νομό και πιστώνεται θετικά στη Νομαρχία που είναι ο αποδέκτης και σε όσους συνέβαλλαν για να υπογραφεί, γιατί από την στιγμή που τα έργα έλαβαν κωδικό οριστικής ένταξης είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν, ανεξάρτητα από τις όποιες καθυστερήσεις, που μπορεί να υπάρξουν.
Επίσης θετική εξέλιξη είναι και η αύξηση του ορίου πληρωμών για το 2009 από 4.500.000,00€ σε 9.000.000,00€. Όμως σε ότι αφορά την αύξηση του ορίου πληρωμών αυτή για να έχει πρακτικό αντίκρισμα και να είναι ουσιαστική θα πρέπει να συνοδευτεί με την μεταβίβαση του παραπάνω ποσού στην Ν.Α ώστε να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές από ήδη εκτελεσθείσες εργασίες αλλά και να δοθεί η εντολή στους εργολήπτες να προχωρήσουν πιο γρήγορα τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές τους δυνατότητες να πιστώσουν το Δημόσιο. Συγκεκριμένα μέχρι και τον Μάιο φετινές μεταβιβάσεις ανέρχονταν σε 2.230.000,00€ και από τον Ιούνιο ζητήθηκε η μεταβίβαση ποσού 1.270.000,00€ που όμως δεν μεταβιβάστηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας με αποτέλεσμα να υπάρχουν οφειλές προς εργολάβους. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά την αύξηση του ορίου πληρωμών έχει ετοιμάσει πρόταση και θα την υποβάλλει εντός της τρέχουσας εβδομάδας για μεταβίβαση επιπλέον ποσού 3.000.000,00 €. Ευελπιστεί δε, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ καλή της συνεργασία της με τους βουλευτές και φορείς του νομού μας, ότι θα γίνει σύντομα δυνατή η εκταμίευσή τους.
Έτσι με αυξημένη ετήσια χρηματοδότηση μπορούν να ολοκληρωθούν τα έργα:
1. Οδός Νεράϊδα – Καραμανώλη ασφαλτόστρωση οδού 7,3 χλμ.
2. Κατασκευή γέφυρας 75μ στην οδό Γεφύρια – Όρια Νομού Λάρισας
3. Οδός Μουζάκι – Λαζαρίνα (υπόλοιπα 2,5 χλμ).
4. Οδικό κύκλωμα Λ. Σμοκόβου (τμ. Φράγμα – Λουτροπηγή) κατασκευή οδού μήκους 4 χλμ. 5. Οδός Καναλίων – Αγ. Ακακίου – Μορφοβουνίου (Κατασκευή οδικού τμήματος 10,5 χλμ)
6. Οδός Γεφύρια – Όρια Νομού Λάρισας
7. Βελτίωση οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο (τμήμα Αγιοπηγή – Ζαίμι) μήκους (3,6 χλμ)
8. 2ο, 15ο και 31ο Νηπιαγωγεία Καρδίτσας και να αρχίσει η ανέγερση του Διοικητηρίου στέγασης Υπηρεσιών Ν.Α. προυπ 16 εκ. € και τέλος να προχωρήσει η εκπόνηση των παρακάτω μελετών.
1. Μελέτη οδού Μουζακίου – λίμνης Ν. Πλαστήρα
2. Οδός Καρδιτσομάγουλας – Αγ. Τριάδας μήκους 8 χλμ.
3. Οδός Σοφάδες – Πύργος Κιερίου – Ματαράγκα μήκους 5 χλμ,
4. Οδός Σαραντάπορο – Μολόχα μήκους 4 χλμ
5. Οδός Σοφάδες – Μαυραχάδες – Φίλια μήκους 8 χλμ


Σημείωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Αποδεικνύεται με την ανακοίνωση αυτή, πόσο δίκιο είχαμε σε όσα γράφαμε την περασμένη Τρίτη.
1ον Πράγματι, το πρόγραμμα ξεκίνησε πολύ πριν το 2004 και όπως αναφέρει η ανακοίνωση το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠΝΑ-2) είναι συνέχεια του ΕΑΠΝΑ-1 της περιόδου 1997-2003. Φυσικά, ο Νομάρχης δεν αναφέρει ότι τα 30 εκ. Ευρώ είχαν δεσμευθεί από το 2003 με υπουργό τον Πάχτα.
2ον Οι πραγματικές μεταβιβάσεις από την αρχή του προγράμματος μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ύψος των 19.900.000. Δηλαδή όσα ακριβώς αναφέραμε και φυσικά αν μέσα σε 6 χρόνια εκταμιευθήκανε 20 εκ. ευρώ, πόσα θα χρειαστούν για να απορροφηθούν τα 57,2 εκ €; Κάντε τους υπολογισμούς και θα καταλάβετε.
3ον Όσον αφορά την αύξηση του ορίου πληρωμών για το 2009 από 4.500.000,00€ σε 9.000.000,00€ και εδώ δίκιο έχουμε, διότι μπορεί μεν να υπάρχει δεσμευμένο κονδύλιο για το 2009, αλλά όπως αναφέρει ο Νομάρχης, «μέχρι και τον Μάιο φετινές μεταβιβάσεις ανέρχονταν σε 2.230.000,00€ και από τον Ιούνιο ζητήθηκε η μεταβίβαση ποσού 1.270.000,00€ που όμως δεν μεταβιβάστηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας με αποτέλεσμα να υπάρχουν οφειλές προς εργολάβους. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά την αύξηση του ορίου πληρωμών έχει ετοιμάσει πρόταση και θα την υποβάλλει εντός της τρέχουσας εβδομάδας για μεταβίβαση επιπλέον ποσού 3.000.000,00 €».
Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ για το ΕΑΠΝΑ-2 και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο πρόεδρος της βουλής ηθελημένα παραπλανά τον λαό της Καρδίτσας, ξέροντας ότι σε λίγους μήνες δεν θα έχει την ευθύνη τον πραγμάτων της χώρας. Έτσι, μοιράζει επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.
Σημαντική μεν η συμβολή του στην αύξηση των ορίων του προγράμματος, αλλά τα έργα δεν γίνονται με αποφάσεις και εγγραφές στον προϋπολογισμό, αλλά με εκταμίευση χρημάτων που μέχρι σήμερα υπάρχει μεγάλη υστέρηση.
κ. Σιούφα, κάντε παρέμβαση να σταλούν σήμερα κι’ όλα τα 9.000.000,00 Ευρώ που λέτε ότι έχουν δεσμευθεί για το 2009 και τότε θα επικροτήσουμε την συμβολή σας.
Αν όμως δεν το κάνετε, τότε είστε υπόλογος έναντι του λαού της Καρδίτσας.
Και με την ευκαιρία, τι γίνονται τα χρήματα για την κερκίδα;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου