Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Η εγκύκλιος της ντροπής...


Όσοι χρωστάνε δύο δόσεις της ρύθμισης για την περαίωση, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου καλούνται να πληρώσουν όλο το ποσό!!!

Άραγε, σε πόσο άσχημη οικονομική κατάσταση βρίσκεται ένα κράτος που στέλνει τελεσίγραφα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος Μπέζα που βάζει το μαχαίρι στο λαιμό των μικροεπαγγελματιών.


Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε το υπουργείο οικονομίας και οικονομικών, μπροστά στην οικονομική ανέχεια που όπως δείχνουν τα πράγματα έχει περιέλθει το κράτος μας.
Εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου και υπογράφει ο υφυπουργός Αντώνης Μπέζας και εστάλη στις εφορίες όλης της χώρας, βάζει το μαχαίρι στο λαιμό των μικροεπαγγελματιών.
Συγκεκριμένα, όσοι έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της περαίωσης και έχουν καθυστερήσει δύο δόσεις, το υπουργείο τους στέλνει ένα απίστευτο τελεσίγραφο.
Τους καλεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου να προσέλθουν στις εφορίες και να εξοφλήσουν όλο το ποσό της περαίωσης!!!
Στις τυχόν περιπτώσεις διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων που χορηγήθηκαν - συντελέστηκαν από 21-7-2009 μέχρι σήμερα και αφορούν τέτοιου είδους ποσά, η περαίωση παραμένει ισχυρή μόνο εφόσον μέχρι 21-9-2009 καταβληθούν ολοσχερώς τα ποσά αυτά.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, ότι οι έφοροι δεν στέλνουν καν υπηρεσιακά σημειώματα στους οφειλέτες, αλλά τους τηλεφωνούν οι ίδιοι για να τους ενημερώσουν σχετικά.
Όπως μας είπε συμπατριώτης μας που ζει στο Βόλο, δέχθηκε τηλεφώνημα από την εφορία και όταν τους είπε, «γιατί τηλεφωνείτε και δεν στέλνεται υπηρεσιακό σημείωμα» πήρε την απάντηση ότι δεν προλαβαίνουν να τα στείλουν διότι η καταληκτική ημερομηνία είναι πολύ κοντινή!!!

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3775/2009 (Φ.Ε.Κ. Α122/21-7-2009) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν είναι ισχυρή η περαίωση των υποθέσεων εκείνων που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-11 του ν.3259/2004, 28 του ν.3697/2008, 89 του ν.3746/2009 και 10 του ν.3763/2009, εφόσον δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των οικείων ποσών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στο πλαίσιο της περαίωσης κατά το άρθρο 11 του ως άνω ν.3259/2004, όπως ισχύει.
Τα παραπάνω ισχύουν κατ' αρχήν για υποθέσεις που περαιώνονται από τη δημοσίευση του ν.3775/2009 (21-7-2009) και μετά (σχετ. και το άρθρο 43 του ίδιου νόμου περί έναρξης ισχύος), ισχύουν όμως ανάλογα και για υποθέσεις που είχαν ήδη περαιωθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις κατά την 21-7-2009.
Εξαιρετικά, η περαίωση παραμένει ισχυρή για τις υποθέσεις εκείνες που είχαν ήδη περαιωθεί κατά την 21-7-2009 και για τις οποίες κατά την ημερομηνία αυτή υφίσταντο ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις από την περαίωση, εφόσον εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία, δηλαδή μέχρι 21-9-2009, καταβληθούν όλες οι ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ενόψει των ανωτέρω τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή από 21-7-2009 και μετά και δεν θα πρέπει να εξετάζονται σχετικά αιτήματα, η υπαγωγή σε τυχόν διευκόλυνση καταβολής ή ρύθμιση χρεών για ποσά φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο της περαίωσης και αφορούν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις αυτής. Στις τυχόν περιπτώσεις διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων που χορηγήθηκαν - συντελέστηκαν από 21-7-2009 μέχρι σήμερα και αφορούν τέτοιου είδους ποσά, η περαίωση παραμένει ισχυρή μόνο εφόσον μέχρι 21-9-2009 καταβληθούν ολοσχερώς τα ποσά αυτά.
Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες δεν είναι ισχυρή η περαίωση κατά τα ανωτέρω υπόκεινται πλέον σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις, ο οποίος και θα πρέπει να επισπεύδεται ανάλογα και με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Για τις υποθέσεις αυτές τα καταβληθέντα ποσά βάσει της διαδικασίας περαίωσης συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα των ως άνω διενεργούμενων ελέγχων και η τυχόν αρνητική διαφορά επιστρέφεται μόνο εφόσον προκύπτει από τακτικό έλεγχο, αποκλειόμενης της επιστροφής στο πλαίσιο άλλου είδους ελέγχου.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Πλήθος ερωτημάτων

Άραγε, σε πόσο άσχημη οικονομική κατάσταση να βρίσκεται το κράτος για να φτάσει στο σημείο να στέλνει τελεσίγραφα στους φορολογούμενους. Είναι δυνατόν κάποιος που αδυνατεί να πληρώσει μια δόση των 700 ευρώ να είναι σε θέση να βρει σε τρεις μέρες 10 χιλιάδες ευρώ!!!
Δεν γνωρίζουν άραγε στο υπουργείο ότι για να φτάσει κάποιος να χρωστάει 700 ή 1000 ευρώ, αυτό είναι όχι από αμέλεια αλλά από αδυναμία;
Καταλαβαίνουν ότι με αυτές τις πρακτικές θα οδηγήσουν επιχειρήσεις σε κλείσιμο;
Ελπίζουμε ότι η δημοσιοποίηση του θέματος θα ανατρέψει την παράλογη αυτή απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου