Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κάθε φορά που γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο στην Καρδίτσα γίνεται χαμός. Αυτή την ώρα γίνεται η συζήτηση για τον απολογισμό του 2008 και τα αίματα άναψαν όταν έγινε αναφορά στο έλειμα του ταμείου επί θητείας Τέγου.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Δομήνικος Βερίλλης στην τοποθέτησή του για τον ισολογισμό- απολογισμό του 2007 αναφέρθηκε και στο ταμειακό έλλειμμα του 2006, τα πραγματικά μεγέθη του οποίου κατά τον έλεγχο στη χρήση του 2007 τονίζοντας σχετικά:
«Μετά τη βάσιμη υπόνοια περί ύπαρξης άτακτης ταμειακής διαχείρισης και πιθανότατα ελλείμματος στο ταμείο του Δήμου Καρδίτσας έγιναν από τη Δημοτική Αρχή οι παρακάτω ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

1. Αντικαταστάθηκε από τη θέση του ο υπεύθυνος του Ταμείου και από 6/3/07 ορίστηκε στη θέση του η υπάλληλος Παναγιώτα Φουρλάνη.

2.Για τη διαπίστωση του ελλείμματος με την υπ’ αριθμ. 221/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας ζητήθηκε μέσω του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας να γίνει διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος στο Δήμο Καρδίτσας από οικονομικούς επιθεωρητές του αρμόδιου Α’ Τμήματος της Δ/νσης Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με έγγραφό του στις 5/6/07 διαβίβασε προς την ανωτέρω Δ/νση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.Με νέο έγγραφό μου στις 4/7/07 προς τον Γ. Γ. της Περιφέρειας ζήτησα να ασκήσει την επιρροή του για την επίσπευση της διεξαγωγής του ελέγχου. Το έγγραφό μου διαβιβάστηκε στην εν λόγω Διεύθυνση με έγγραφο το Γ. Γ. της Περιφέρειας στις 8/8/07.

4.Επίσης στις 4/7/07 απέστειλα έγγραφό και στη εν λόγω Διεύθυνση ζητώντας την άμεση διεξαγωγή του ελέγχου.

5.Με την από 18/9/07 Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού λογιστή Ιωάννου Δημ. Ζιάκα προέκυψε έλλειμμα 188.300 ευρώ μεταξύ του λογιστικού υπολοίπου και των «Χρηματικών Διαθεσίμων» του Δήμου Καρδίτσας την 31/12/06,τα ο οποίο δεν αιτιολογήθηκε από τον Ταμία.

6.Στις 31/10/07 με έγγραφο που απέστειλα προς τον πρώην Ταμία ζήτησα να καταβάλει στο Ταμείο του Δήμου το ποσό του ελλείμματος μέχρι την 7/11/07.

7. Στις 7/11/07 ο πρώην Ταμίας με επιστολή του αμφισβητεί το ύψος του ελλείμματος, επικαλούμενος πληρωμές που έγιναν χωρίς Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής κατόπιν εντολής, όπως ισχυρίζεται, της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ύψους 87.456,88 ευρώ, ζητώντας πίστωση χρόνου να βρεί και άλλα στοιχεία για το πού διατέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα του ελλείμματος, αλλά μέχρι και σήμερα δεν προσκομίσθηκαν στο Δήμο τέτοια στοιχεία.

8. Με έγγραφό μου στις 21/11/07 απέστειλα προς τη Δ/νση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2006, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή, καθώς και την επιστολή μου προς τον πρώην Ταμία, καθώς και την απάντησή του.

9. Στις 30/11/07 κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Ταμία και κατά παντός άλλου τυχόν ευθυνομένου υπαλλήλου ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.

10. Στις 17/12/07 απέστειλα νέα επιστολή στην Δ/νση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ζητώντας τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου.

11. Με έγγραφο που εστάλη στις 4/3/08 από την εν λόγω Δ/νση μας γνωστοποιήθηκε ότι ο έλεγχος ανατέθηκε στην κ. Άννα Σπάχου Οικονομική Επιθεωρήτρια της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας. Λόγω υπέρμετρου φόρτου εργασίας της Επιθεωρήτριας ο έλεγχος δεν άρχισε ακόμα και θα διενεργηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες απασχόλησής της.

12.Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο στη χρήση του 2007, του Ορκωτού Λογιστή κ. Βασίλειου Χατζηλάκου τα πραγματικά διαθέσιμα του Δήμου υπολείπονται των λογιστικών κατά 751.172,34, έλλειμμα που δημιουργήθηκε σε χρήσεις προηγούμενης της ελεγχόμενης.
Για τα 426.935 ευρώ υπάρχουν κάποια στοιχεία, τα οποία όμως δεν συνιστούν νομότυπα δικαιολογητικά πληρωμών.»

Φυσικά, είχαμε απάντηση του κ. Τέγου ότι την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη κ.λ.π.

Άραγε, πότε θα ολοκληρώσει ο ανακριτής την υπόθεση αυτή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου