Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

Διαγωνισμός γκράφιτι στα 5ο και 16ο Δημοτικά Σχολεία της Καρδίτσας

Αποφάσισε ο Σύλλογος Διδασκόντων
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου και του 16ου Δημοτικών Σχολείων με τη συμπαράσταση της Σχολικής Επιτροπής των 5ου & 16ου Δημοτικών Σχολείων και 5ου, 17ου & 28ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας, θέλοντας να δώσει μια διαφορετική εικόνα στους εξωτερικούς τοίχους του διδακτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλιώτιδος και Κουμουνδούρου, αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό γκράφιτι με θέμα την αναγραφή του τίτλου των σχολείων στους εξωτερικούς τοίχους του. Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την αναγραφή των ακολούθων: αριθμός 5, λέξη ή σύμβολο και / &, αριθμός 16, λέξεις «Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας» ή όποιο ακρωνύμιό τους, για παράδειγμα «Δ. ΣΧ. Καρδίτσας».
Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί. Προϋπόθεση να καταθέσει μέχρι τις 5 Μαρτίου 2009, στο γραφείο των Διευθυντών του 5ου και του 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας, φάκελο που να περιλαμβάνει την απεικόνιση της πρότασής του.
Στις 6 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 θα γίνει η επιλογή του έργου από επιτροπή που θα αποτελείται από: α) το Διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου, β) δύο εκπαιδευτικούς του 5ου Δημοτικού Σχολείου, γ) τη Διευθύντρια του 16ου Δημοτικού Σχολείου, δ) δύο εκπαιδευτικούς του 16ου Δημοτικού Σχολείου, ε) ένα γονέα μαθητή / μαθήτριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου, στ) ένα γονέα μαθητή / μαθήτριας του 16ου Δημοτικού Σχολείου, ζ) τους / τις προέδρους των τμημάτων Γ1, Γ2, Γ3, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, Ε3, Στ1, Στ2, Στ3 των δύο σχολείων, η) εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θ) το ζωγράφο και γλύπτη Γιάννη Τρούκη και, ι) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν ανήκουν στο σχολείο.
Τα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσουν σε κάλπη και όποιο έργο συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει το διαγωνισμό. Το βραβείο θα είναι υλικό αλλά και ηθικό και θα αποφασιστεί από τα μέλη της επιτροπής μετά την ψηφοφορία.
Το συνολικό κόστος για την απόδοση του έργου θα καλυφθεί από τη Σχολική Επιτροπή στην οποία ανήκουν τα σχολεία.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους να υπογράψουν δήλωση που να δηλώνει τα παρακάτω: α) την πρωτοτυπία του έργου τους και, β) την πραγματοποίηση του έργου με την εμπλοκή των μαθητών του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου