Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Κάθε πέρσι και καλύτερα...


ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ VPRC ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν έκαναν διακοπές το 2008, ενώ το 45% πληρώνει δάνεια και κάρτες. Το 13% δεν μπορούσε να πληρώσει το ενοίκιο και το 35% δεν μπορεί να πληρώσει φως, νερό, τηλέφωνο. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα συμπεράσματα της ετήσιας έρευνας για τα ελληνικά νοικοκυριά που κάνει η εταιρεία VPRC. H Έκθεση για το 2008 καταγράφει τη σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα σε σχέση με το 2007, καθώς και την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.
To 46% των Ελλήνων (4.064.112 άτομα) δεν είχαν κατά το 2008 την οικονομική δυνατότητα τουλάχιστον για μία εβδομάδα διακοπών το χρόνο. To 2007, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 41% (3.622.360 άτομα) - αύξηση της τάξεως του 5%.
To 26% των Ελλήνων (2.297.107 άτομα) δεν διέθεταν κατά το τελευταίο έτος την οικονομική δυνατότητα να τρώνε κάθε δεύτερη μέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας για χορτοφάγους), ποσοστό αυξημένο κατά 3% σε σύγκριση με το 2007.
To 42% των Ελλήνων (3.710.711 άτομα) δεν διέθεταν κατά το 2008 την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες που πιθανόν να προέκυπταν στο νοικοκυριό τους. Για το 2007 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 39%, αύξηση 3%.
To 21% των Ελλήνων (1.855.355 άτομα) δεν διέθεταν κατά το 2008 την οικονομική δυνατότητα ώστε να έχουν ικανοποιητική θέρμανση στο νοικοκυριό τους, αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2007.
Οι περισσότερο «φτωχές» ομάδες της ελληνικής κοινωνίας είναι οι αγρότες (γεωργοί - κτηνοτρόφοι - ψαράδες) όπου το ποσοστό των «φτωχών» φτάνει το 36,2% της κατηγορίας, οι συνταξιούχοι (36%, ενώ το ποσοστό των «φτωχών» στην ομάδα των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα φτάνει το 42%), οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (με αντίστοιχο ποσοστό 19%).

Η συμπίεση των καθημερινών οικονομικών

To 13% των Ελλήνων (1.148.553 άτομα) αντιμετώπισαν δυσκολίες τον τελευταίο χρόνο στην πληρωμή του ενοικίου κατοικίας ή της δόσης για δάνειο πρώτης κατοικίας. Το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος της καθημερινής οικονομικής πίεσης (αλλά και της «φτώχειας») και αποφορτίζει σημαντικά την οικονομική δυσπραγία. Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2007, καταγράφηκε και εδώ μικρή αύξηση μίας (1) ποσοστιαίας μονάδας.
To 35% των Ελλήνων (3.092.259 άτομα) αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πληρωμή των οικιακών λογαριασμών (νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κ.λπ.). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 είχε διαμορφωθεί στο 27% των πολιτών (2.385.457 άτομα), σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 8%.
To 26% των Ελλήνων (2.297.107 άτομα) αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πληρωμή δόσεων πιστωτικών καρτών ή δόσεων διάφορων δανείων, αυξημένοι κατά 7% σε σύγκριση με το 2007.

Η επιβάρυνση από δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Για το 2008 καταγράφηκε ποσοστό 45% των πολιτών, οι οποίοι πληρώνουν μηνιαίως κάποιο ποσό στις τράπεζες για την εξόφληση καρτών, δόσεων ή δανείων. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε οποιαδήποτε μορφής δανειακή σχέση με τις τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) αυξήθηκε σε σχέση με το 2007 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (ήταν 38% το 2007).
To 77% των πολιτών της παραπάνω κατηγορίας επιβαρύνεται «πολύ» και «αρκετά» στα οικονομικά του από τις υποχρεώσεις αυτές, ενώ το 29% επιβαρύνεται «πολύ». Τα αντίστοιχα ποσοστά του 2007 ήταν σε 78% και 26% αντίστοιχα. Προβαλλόμενα στο σύνολο του πληθυσμού τα παραπάνω ποσοστά, διαπιστώνεται ότι το ένα τρίτο του συνόλου των πολιτών (34,5%) βρίσκεται «πιεσμένο» πλέον από τις πάσης φύσεως δανειακές του υποχρεώσεις, ποσοστό που το 2007 έφτανε το 29,5%.
To 61% των μισθωτών του Δημοσίου βρίσκεται χρεωμένο με δόσεις, πιστωτικές κάρτες και δάνεια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα φτάνει το 56%. Όσον αφορά τους μισθωτούς του Δημοσίου, το ποσοστό του 2008 παρουσιάζεται μειωμένο κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2007. Αντίθετα, για τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα καταγράφεται σημαντική αύξηση της τάξεως του 10%, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό του 2007 ήταν 46%.
Δεύτερη εργασία, συμπληρωματικά εισοδήματα και ενίσχυση από την οικογένεια
To 12% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (1.060.203 άτομα) κατά δήλωσή τους ασκούν και άλλες -πλην της κύριας- εργασίες (δεύτερη δουλειά, εποχική/περιστασιακή δουλειά κ.λπ.). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 είχε καταγραφεί στο 13%.
To 10% των μισθωτών του Δημοσίου έχουν δεύτερη εργασία (υπολογιζόμενος αριθμός 80.399 άτομα). Εδώ παρατηρήθηκε σημαντική πτώση της τάξεως του 11% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
To 17% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έχουν δεύτερη εργασία (υπολογιζόμενος αριθμός: 303.395 άτομα). Σε αντίθεση με τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, οι μισθωτοί ιδιωτικού τομέα με δεύτερη εργασία αυξήθηκαν κατά 2% συγκριτικά με το 2007.
To 10% των συνταξιούχων ασκεί εργασία ή περιστασιακές εργασίες (υπολογιζόμενος αριθμός: 171.400 άτομα), ποσοστό μειωμένο κατά 1% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της περυσινής έκθεσης.
Το 11% των μισθωτών του Δημοσίου (υπολογιζόμενος αριθμός: 88.439 άτομα) δηλώνουν πέραν του μισθού της κύριας εργασίας και άλλες χρηματικές παροχές, όπως bonus, πριμ παραγωγικότητας κ.λπ. Το αντίστοιχο ποσοστό στον πληθυσμό των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα φτάνει το 11% (υπολογιζόμενος αριθμός: 196.314 άτομα).
Για τους μισθωτούς του Δημοσίου, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 ήταν κατά 1% μικρότερο, ενώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα καταγράφηκε αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2007.
Το 22% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (1.943.706 άτομα) λαμβάνει οικονομική βοήθεια από την οικογένειά του (πέραν από τις αποδοχές μισθών ή συντάξεων), ποσοστό που παρέμεινε σχεδόν σταθερό σε σχέση με το αντίστοιχο του 2007.
Το 20% των μισθωτών του δημόσιου τομέα (υπολογιζόμενος αριθμός: 160.797 άτομα) λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από την οικογένεια, ποσοστό επίσης σταθερό σε σύγκριση με το αντίστοιχο της έκθεσης του 2007.
Το 32% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (υπολογιζόμενος αριθμός: 571.096 άτομα) έχουν οικονομική βοήθεια από την οικογένεια, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό, αφού αφορά το ένα τρίτο της συγκεκριμένης κ/ε κατηγορίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 ανήλθε επίσης στο 32%.
Βοήθεια από την οικογένεια λαμβάνει και ένα σημαντικό ποσοστό νοικοκυρών και συνταξιούχων (13% των νοικοκυρών, 9% των συνταξιούχων), σταθερά σε σύγκριση με τα περυσινά ποσοστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου