Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Νέο πρόβλημα για το Υπουργείο Τύπου

Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

Με δύο αλλαγές ψηφίστηκε η τροπολογία για τον Περιφερειακό Τύπο λέει η είδηση.
Η τροπολογία έγινε διότι ο νόμος σε διαφορετική περίπτωση ήταν ανεφάρμοστος. Όμως, με την διάταξη που ψηφίστηκε για τους δημοσιογράφους το πρόβλημα παραμένει. Όταν η τροπολογία γράφει ότι "συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων" αυτό σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΠΕΑΘ. Όμως, εδώ είναι το πρόβλημα.
Στο ΙΚΑ υπάρχει κωδικός απασχόλησης ως δημοσιογράφος.

Αν ένας δημοσιογράφος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μς τον σωστό κωδικό, γιατί να μην γίνεται αποδεκτός.
Και κάτι για τον κ. Σόμπολο.
Άραγε κ. πρόεδρε της ΕΣΗΕΑ, κάνατε ποτέ καμία παρέμβαση για τις εφημερίδες τις Αθήνας και το πως εφαρμόζουν τους νόμους;
Όταν ο νόμος λέει πόσους δημοσιογράφους πρέπει να έχουν οι επαρχιακές εφημερίδες, γιατί δεν λένε το ίδιο και για τις Αθηναικές;
Πρόβλεψη: Σε λίγους μήνες τον υπουργείο και πάλι θα αδυνατεί να βγάλει κατάσταση εφημερίδων. Επίσης, ο νόμος θα πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας διότι εφαρμόζει μέτρα όχι για όλο τον τύπο αλλά επιλεκτικά.

Ιδού το κείμενο για την τροπολογία

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για τον Περιφερειακό Τύπο, μαζί με εκείνες για την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον Καπνό και το Αλκοόλ και για την υπαγωγή του ΕΦΕΤ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο "Τροποποιήσεις Επενδυτικών Νόμων").
Μετά τα σχετικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν από τις δημοσιογραφικές Ενώσεις και την ΕΣΗΕΑ και τα οποία αφορούσαν κυρίως την ασφαλιστική κάλυψη των δημοσιογράφων με σύμβαση έργου (τα λεγόμενα «μπλοκάκια»), ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος προχώρησε σε δύο αλλαγές επί της τροπολογίας.
Ειδικότερα:
1) Αναδιατυπώθηκε το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 3 της τροπολογίας, ως ακολούθως: «Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου δεν δημιουργείται κώλυμα, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της επέλευσης της απόλυσης του προηγούμενου». Αρχικώς, προβλεπόταν διάστημα 30 ημερών.
2) Αναδιατυπώθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 της τροπολογίας, ως ακολούθως: «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων, που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις».
Διαγράφηκαν επίσης, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου της τροπολογίας. Όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος προχώρησε στην αλλαγή, «προκειμένου να μην μείνει η εντύπωση ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις, ώστε να νομιμοποιηθεί το "μπλοκάκι"».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου