Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Κλείνει προσωρινά το Παυσίλυπο στην Καρδίτσα

Σχετικά με τη λειτουργία του αναψυκτηρίου του Παυσιλύπου από τον Δήμο Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:
Με δεδομένο ότι ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων αποκλείει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το αναψυκτήριο του Παυσιλύπου από το νομικό πρόσωπο του Δήμου Καρδίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διατηρηθεί ο δημοτικός χαρακτήρας του χώρου που αποτελεί σύμβολο για την πόλη, αποφάσισε την ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης που θα αναλάβει την λειτουργία του.
Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών συγκρότησης της Δημοτικής Επιχείρησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της, το αναψυκτήριο του Παυσιλύπου θα παραμείνει κλειστό.
Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν αναγκαίες εργασίες συντήρησης, με στόχο με την επαναλειτουργία του αναψυκτηρίου να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου